Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta
Upravljanje energetskom infrastrukturom kroz kolaboraciju u proširenoj stvarnosti – ARIEN

Kratki opis projekta
Dana 10.09.2018. poduzeće Diversitas IT sustavi d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.01.2.1.01.0130 u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Upravljanje energetskom infrastrukturom kroz kolaboraciju u proširenoj stvarnosti – ARIEN“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – IRI“ referentne oznake KK.01.2.1.01.

Cilj projekta

Cilj projekta je izraditi komunikacijsko rješenje na naočalama proširene stvarnosti za tehničare na terenu u energetici.

Očekivani rezultati projekta

Rezultat ovog projekta je puno brže obavljanje potencijalnih popravaka na različitim energetskim postrojenjima, što je iznimno važno jer povećanjem brzine popravaka na energetskoj infrastrukturi smanjuju se energetski gubici kao i potrebni financijski resursi za
održavanje te infrastrukture.

Ukupna vrijednost projekta: 2.061.807,45 HRK
Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 1.506.005,63 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 31.08.2018. do 31.05.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Darian Škarica, direktor i Voditelj projekta (tel. +385 98 511 155, e-mail: darian@divit.hr)
Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Diversitas IT sustavi d.o.o.