Platforma ARIEN

By June 7, 2020 Uncategorized No Comments

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta
Upravljanje energetskom infrastrukturom kroz kolaboraciju u proširenoj stvarnosti – ARIEN

Kratki opis projekta
Dana 10.09.2018. poduzeće Diversitas IT sustavi d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicijeUgovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.01.2.1.01.0130 u svrhu provedbe projekta pod nazivom „ Upravljanje energetskom infrastrukturom kroz kolaboraciju u proširenoj stvarnosti - ARIEN“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda I usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja I razvoja“ referentneoznakeKK.01.2.1.01

Cilj projekta
Cilj projekta je razviti proizvod do faze TRL 8 prema kojoj će naše rješenje biti na razini tehnološke spremnosti za komercijalizaciju na globalnom tržištu.

Očekivani rezultati projekta
Očekuju se prihodi od 69.5 mil kn prihoda u prvih 7 g. komercijalizacije od ukupno 154 korisnika.
Ukupna vrijednost projekta: 2.061.807,45 HRK
Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 1.506.005,63 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 31.08.2018. do 31.05.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Darian Škarica, direktor i Voditelj projekta (tel. +385 98 511 155, e-mail: darian@divit.hr)
Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Diversitas IT sustavi d.o.o.

O projektu

Analiza prekida rada energetskih postrojenja provedena u SAD-u pokazuje kako 30-minutni nestanak struje uzrokuje prosječan gubitak od 15.709 dolara za srednje i velike tvrtke, dok za osmosatni nestanak struje se stvara gubitak od 94.000 $. Čak i manji nestanci struje, koji se događaju nekoliko puta godišnje u SAD-u, stvaraju zbrojne ekonomske gubitke između 104 i 164 milijarde dolara godišnje. Kako bi se smanjili toliki godišnji gubici, predviđa se kako je u SAD-u potrebno ulaganje u infrastrukturu između 50 i 100 milijardi dolara. Takve trendove ne prati postojeći proces održavanja energetskih mreža, koji je dosta zastario te i dalje najviše ovisi o ljudima na terenu koji se bave održavanjem. Generalno se radi o tehnološki zastarjelom procesu koji nije optimiziran. To znači da popravci na terenu mogu trajati u prosjeku između 2 i 6 sati, dok se u pojedinim slučajevima može raditi o višednevnim popravcima. Na ovo vrijeme je još potrebno uračunati trošak dolaska na teren, gdje se vrlo često mora doći do udaljenih područja gdje se nalazi oprema. Dodatno, tehničar na terenu može uvidjeti kako popravak kvara zahtijeva prisutnost dodatnih stručnjaka koji bi u tim situacijama trebali doći do te lokacije čime se trošak još dodatno povećava.

Do pojave pametnih telefona, većina komunikacije na terenu se obavljala isključivo preko mobitela, bez mogućnosti slanja videa udaljenom tehničaru. Zbog ovoga je bilo teško imati off-site tehničku podršku. Pojavom pametnih telefona je došla i mogućnost prijenosa video snimke, te se ukazala mogućnost postojanja off-site terenske podrške. Uz off-site terensku podršku smanjuje se potreban broj dugotrajne edukacije tehničara za specifične slučajeve. Dok je do sada na teren bilo potrebno ponekad slati i tim ljudi, uz ovakve sustave je moguće pokriti više lokacija s manjim brojem ljudi. Tako da lakše slučajeve terenski tehničari mogu sami pokriti, dok slučajeve gdje je potrebno više informacije i veće iskustvo se može riješiti uz pomoć remote podrške. Međutim, i dalje postoje nedostaci u ovakvom pristupu poput nemogućnosti tehničara za korištenje obje ruke na terenu, stoga su se unatrag dvije godine razvojem novih tehnologija počela na tržištu pojavljivati rješenja za remote asistenciju koristeći proširenu stvarnost i pametne naočale.

Boeingovo istraživanje o utjecaju korištenja proširene stvarnosti prilikom popravka kvarova pokazuje smanjenje vremena popravka i sastavljanja opreme za 30%, te smanjenje izvođenja grešaka prilikom popravka za 90%, dok Daqrieovo istraživanje o utjecaju proširene stvarnosti na popravak kvarova i sastavljanje opreme pokazuje u određenim slučajevima uštedu vremena od čak 90%.

S obzirom na značajne uštede koje ovakvi sustavi donose, počela su se pojavljivati rješenja na tržištu u proširenoj stvarnosti. Međutim, ta rješenja su prilagodbe trenutnih komunikacijskih aplikacija koja ne uzimaju u obzir specifičnosti proširene stvarnosti poput povećanog protoka podataka, i smanjene površine za prikaz informacija. Iz ovih razloga dosadašnji sustavi u proširenoj stvarnosti se ne mogu koristiti u područjima niske podatkovne propusnosti, te ne pružaju neke funkcionalnosti poput grupne komunikacije. Uzimajući u obzir navedene uštede koje se dobivaju korištenjem sustava, grupna komunikacija je iznimno bitna funkcionalnost takvog sustava jer što je veća geografska pokrivenost na kojem se sustav može koristiti, to je veća korisnost sustava i ušteda korisnicima sustava.

Na temelju viđenih nedostataka postojećih rješenja,  smo stvorili novi softver koji rješava navedene probleme, naziva ARien.

U odnosu na postojeća rješenja, ARIEN će sadržavati

  • platforma za komunikaciju stvorena i optimizirana za pametne naočale proširene stvarnosti
  • algoritmi za izrezivanje osoba u stvarnom vremenu koji omogućuju optimiziranu pojedinačnu i grupnu komunikaciju u proširenoj stvarnosti, te koji omogućuju stvarnovremeni prijenos slike korisnika uz maksimalno 5% dijelova slike koji ne pripadaju osobi
  • mehanizmi za čuvanje prostora za prikaz video informacija unutar naočala proširene stvarnosti korištenjem prethodno navedenog izrezivanja slike osobe iz pozadine koji omogućuju smanjenje potrebnog prostora za prikaz video slike za minimalno 40%
  • transportni mehanizmi koji omogućuju neometanu i stabilnu komunikaciju i u uvjetima niske brzine prijenosa podataka te zadržavanje razlučivosti video slike od minimalno 1280x720 pixela
  • algoritmi za smanjivanje prenesenih podataka u proširenoj stvarnosti koji omogućuju zadržavanje podatkovnog toka ispod 0.54 Mbps
  • real time označavanje interesnih točaka u energetskim postrojenjima - remote tim može točno označiti interesnu točku na način da tehničar noseći naočale vidi tu oznaku pozicioniranu u prostoru

Osim što će naš softver olakšati te ubrzati proces održavanja, ARIEN softverska tehnologija može poduzećima osigurati sigurniji, optimiziraniji i profitabilniji rad, uz manje gubitke same energije do kojih u sustavu dolazi kod prekida rada uslijed kvara na infrastrukturi.

Uz navedeno, ARIEN će nuditi kompletno rješenje za optimalno otklanjanje kvarova u energetskoj infrastrukturi.